sunnuntai 17. huhtikuuta 2011

Tarina hiljaa kytevästä kiihkosta

Prosessikirjotin kouluun tämmöistä tehtävänantonaan ympäristösuojelunäkemykseni. Toisin sanoen siis mm. ihan mikä vaan. Annan kaiken kunnian kaaokselle, että tähän tällä kertaa valikoitu juuri tätä. Mahollisesti hiukka selkeempää ja juurtajaksavampaa kuin välillä, koska sain matkan varrella aika paljon kiemuraisuuden vähentämistä kannattavaa palautetta.

Täällä on toka osa tätä tarinaa ja täällä kolmas. Tää tässä on eka:


Oon asunut ikäni Helsingissä, mutta silti aika kaukana sen kaupunkimaisesta puolesta – ensin melkein pohjoisrajalla ja nykyään sentään kehäykkösen sisäpuolella, mut siltikin niin kylämäisessä Käpylässä. Lapsena meidän talon takana alkoi heti pieni metsikkö, jossa leikittiin usein, ja ala-asteen suunnistuksessa meinasin kerran juosta päin valtavaa uroshirveä. Viime kesänä räkättirastaat pesi mun ikkunan alla, kunnes lokit päätti vuorovaikuttaa niiden kanssa. Henkisesti kaupunkius varsinkin lapsena oli kai vieläkin kauempana – varhaisia muistoja mulla on eniten pitkistä kesistä, jotka vietettiin mökillä. Monia semmosia, joissa vaan istun ja oon pysähtyny katsomaan jotain luonnon isoa tai pientä osaa. Syvästi vaikuttuen. Kivet ja kasvit hehkui jotain voimaa. Noi tuntuu yksiltä mun elämän henkisimmistä kokemuksista, joten kai se selittää miks musta tuli tämmönen – oon uskonnollinen fanaatikko.


Mitä tämä on tarkoittavinaan ja miksi pidän ympäristönsuojelua tärkeänä?

Erona moniin muihin uskonnollisiin fanaatikkoihin, näkemykseni eivät ole ehdottomia ja niin – enhän minä lopulta useimmiten ihan kauhean fanaattinenkaan ole. En osaa enkä halua tulkita tai selittää näitä henkisiä kokemuksiani kovin pitkälle. Siksi kaikki varsinaiset uskonnot tuntuvat todella vierailta, vaikka näenkin niiden alun perin kumpuavan samantapaisista kokemuksista. Karkeasti ottaen henkisyydellä tarkoitan kokemusta elämän syvyydestä ja henkisellä kokemuksella hätkähdyttävän koskettavalta ja pysäyttävältä tuntuvaa hetkeä. Uskon sellaisten olevan lähtemätön osa ihmisyyttä, vaikka kaikki eivät niitä samalla nimellä kutsukaan. Esimerkiksi erityisen jylhän maiseman katselu vaikuttaa aiheuttavan kulttuurista riippumatta useille samantapaista tunnetta.

Päijänne


Fanaattisuuden puutetta näkyy alleviivaavasti siinä, että olen joutunut moneen kertaan käymään läpi ajatuspolkuja, miksi ympäristöä edes kannattaa suojella. Minussa on paljon luottamusta luonnon kykyyn itseorganisoitua ihmiselle käsittämättömilläkin tavoilla. Siksi en yleensä osaa perustella ympäristönsuojelullisia toimiani tai haluani kannustaa muitakin toimimaan samoin sillä, että niin pitää/pitäisi tehdä. Itselleni perustelen sen yksinkertaisesti: tuntuu oikealta.

Miksi se sitten tuntuu oikealta? On hankalaa keksiä kattavaa selitystä tähän, minkä seurauksena mielelläni lasken sen yhdeksi niistä minulle käsittämättömistä tavoista, joilla luonto itseorganisoituu. Toisin sanoen: luonto toteutuu kauttani, eli minussa, ollessani yksi pikkuruinen osanen sitä. Koska en ymmärrä niin itseäni kuin luonnon kokonaisuuttakaan täysin, osa toteutuvuuden tavoista menee väistämättäkin yli käsitykseni.

Kanssaihmisille ei tietenkään yleensä riitä, että jokin asia tuntuu olevan minusta oikein. Vaikka koen lopulta mahdottomaksi todistaa muille tunteisiin palautumattomasti yhtikäs mitään, voin kohtuullisen helposti keksiä joitakin heille todennäköisesti paremmin kelpaavia perusteita.

Tärkeimmältä näistä perusteluista tuntuu vähän kaikelle elämälle ominainen taipumus suotuisempiin olosuhteisiin hakeutumiseen, säilymiseen ja leviämiseen. Minua itseäni, ihmislajia ja elämää ylipäänsä ajaa selviämisvietti. Selviämisellä en tässä tarkoita pelkästään välitöntä hengissä pysymistä, vaan myös jatkuvaa hakeutumista kohti vahvempaa elinvoimaa ja hyvinvointia, sekä ainakin joidenkin itsestään tietoisten lajien kohdalla myös tarkoituksellista kehittymistä paremmaksi.

Koen, että seuraava askel tämänkaltaisen selviämisen kehityspolulla sisältää sen, että ihminen oppii kestävän ja muuta biosfääriä riistämättömän elämäntavan – huolimatta siitä, että hänellä olisi mahdollisuus riistää. Toinen harppaus, joka tavallaan vaikuttaa niin itsestään selvältä, mutta silti toisinaan tuntuu valtavalta, on kollektiivinen oivallus oman hyvinvointimme linkittymisestä vahvasti jokaisen muun biosfäärin osan hyvinvoinnin kanssa. Tämä linkittyneisyys ei toki aina välttämättä ilmene käytännön tasolla katsoen perinteisen mekanistisesti tai kemiallisesti vaan myös tietoisuutemme kautta. Näin jo siksi, että käsitys hyvin voimisesta sitoutuu osittain näkökulmaan – tuntuu mahdottomalta ajatellakaan tosissaan tilannetta, jossa samaan aikaan näen ympärilläni pahaa oloa ja itse koen voivani täydellisen hyvin. Jotkut toisaalta voivat olla minua vähemmän empaattisia, mutta ulkopuolella tapahtuvaa kärsimystä pakoon en silti usko kenenkään täysin pääsevän.

Selviämisperusteluni ei ole aukoton siinä mielessä, että pohjimmiltaan tunnen kaiken vastaantulevan käyvän. Minulle sopii hyvin, että evoluution eläinkoe nimeltä ihminen loppuu. En vastusta. On ihan okei, jos vetäisemme maton omien jalkojemme alta. On okei myös, jos ihmiskunnan mukana täältä häipyy liuta muitakin elämänmuotoja – vaikka tyystin elämä tuntemassamme muodossaan. En tosin pidä niin äärimmäistä tapahtumaketjua tällä hetkellä missään määrin realistisena.

Tämän vahvan vastustamattomuuden lisäksi on selvää, että kannustan ihmisen ja muiden muotojen eloa. Kannustan kädet ojossa huutaen, naurettavan iso fanitushattu päässäni, vuvuzela hampaiden välissä. Äänestän teoillani monimuotoisuuden ja jatkuvuuden puolesta. Olen valmis taistelemaan niitä myötään. Haluan minimoida tarpeetonta kärsimystä ja kuolemaa. Tarpeellista tai välttämätöntä kärsimystä ja kuolemaa kohtaan taas tunnen syvää kunnioitusta ja kiitollisuutta. Jokainen eliö vie resursseja muilta ja monen olemassaolo on jatkuvaa tappamista. On hienoa olla osa tätä elämän kiertokulkua – nykyisin käyttämällä hyväkseni muita eliöitä ja aikanaan oman ruumiini tullessa hyödynnetyksi.

Sammal


Muita perusteluja ympäristönsuojelulle ovat esimerkiksi empatia jälkipolvia, muita ihmisiä ja elämänmuotoja kohtaan sekä uteliaisuus. Palan halusta nähdä, mihin rakas ihmiskuntamme oikein vielä pystyy. Onko tämän mittakaavan vastuunotto lajillemme mahdollista ja mitä siitä seuraa, jos on. Ympäristöseikat myös liittyvät oikeastaan kaikkeen olemiseen ja tekemiseen, joten mitä tahansa mielenkiintoista voi liittää kokonaiskuvaansa niistä ja minkä tahansa mielenkiintoisen tutkimisesta on hyötyä.


Olen viimeisen vuoden aikana pohtinut paljon hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun suhdetta ja siksi tahdon nyt syventyä siihen hiukan tarkemmin. Olisiko ympäristön hyvinvoinnista kiinnostuminen myös omasta hyvinvoinnista seurannut pakko ja toisaalta, mitä vaikutuksia ympäristönsuojelulla on hyvinvointiin?

Yksi tärkeimmistä hyvinvointia suoraan ja palautesilmukoituvasti lisäävistä tekijöistä on mielestäni vahvasti ympäristönsuojeluun liittyvä ykseydenkokemus eli kokemus holismista. Ykseydenkokemuksen puute vaikuttaa aiheuttavan pitkälti vastaavan ilmiön kuin yhden yksilön tasolla egoksi usein kutsutun osan dominointi. Yleisellä tasolla yksilö ja yhden yksilön tasolla ego ovat tällöin verrattavissa huiluun, joka luulee olevansa kokonainen sinfonia – ei siis edes sinfoniaorkesteri lukuisine soittimineen, vaan todella sinfonia. Tapahtuu hyppy ajalliseen ja toiminnalliseen ulottuvuuteen. Jos yksilö hahmottaa maailman vain omien elämänkokemustensa kimppuna, hän voi helposti suhtautua ympäristönsuojeluun tarpeettomana.

Ykseydenkokemuksen suora vaikutus hyvinvointiin on selkeä: loputon yksinäisyys ei yksinkertaisesti tunnu sosiaalisesta eläimestä hyvältä. Palautesilmukat taas tuntuvat toimivan niin, että kokiessani yhteyttä muihin saan hyvinvointia heidän hyvinvoinnistaan ja he minun. Tämä puolestaan luo edelleen uusia palautesilmukoita ja kannustaa elämäntapaan, joka pyrkii säilyttämään kokonaisuuden toimivuutta eli esimerkiksi monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja.

En usko täysin niin sanottuun länsimaiseen aktiiviseen hyvinvointiin, jonka mittariksi voisi karkeasti sanoa materialistisen vaurauden, enkä niin sanottuun perinteiseen itämaiseen passiiviseen hyvinvointiin, jossa hyvinvointia haetaan askeesista ja meditaatiosta. Sopiva yhdistelmä molempia tuntuu tehokkaimmalta: riittävät materialistiset olosuhteet ja riittävää mielen tyhjyyttä ja puhtautta. ”Riittävä” ei länsimaiseen tapaan verrattuna ole kovinkaan paljon. Materialismin lisäksi länsimaissa voidaan hyvin yhä enemmän myös itsen toteuttamisen kautta, minkä näenkin hyvänä kehityksenä. Kiinnostavien asioiden tutkiminen ja toteuttaminen luo niin paljon hyvinvointia, ettei sitä ole tarpeellista enää pönkittää hetkellisesti ja kehnosti auttavalla materian haalimisella. Materian välinearvo näin ollen korostuu – sitä tarvitaan yhä vähemmän tekniikan kehittyessä yhä paremmin juuri halutut palvelut tarjoavaksi. Jokaisessa vuorovaikutuksellisessa ihmisryhmässä väistämättömät statussymbolit aletaan nähdä enemmän siinä, mitä teet eikä siinä, mitä omistat.


Tuntuu vieraalta ajatukselta, että minulla olisi erikseen jokin virallinen ja vapaa-ajan kanta ympäristönsuojeluasioihin. En voi hyvin, jos elän vastoin sitä, mitä tahdon olla. Olen myös usein melkoisen tehoton toimissani, jos en seiso täysillä tekemisteni takana. Täysillä takana seisomisella en tarkoita, että pitäisin tapaani tehdä ainoana oikeana mahdollisuutena. Ympäristönsuojelunäkemykseni perustuu todellisuustunneliini, joka kyllä muokkautuu alati yhä toimivammaksi, moniulotteisemmaksi ja avarammaksi, mutta on siltikin lopulta kovin kapoinen.

Todellisuustunnelinsa rajallisuuden ja ainutlaatuisuuden muistaminen tuntuu helpottavan mitä tahansa toimintaa – varsinkin sellaista, josta monilla on hyvin erilaisia ajattelutapoja. Jokainen meistä kulkee tässä ”tunnelissa”, jonka on todellisuuteen liittyvistä käsityksistään tietoisesti ja tiedostamattaan rakentanut. Olemme enemmän tai vähemmän sokkoja kaikkien muiden ihmisten todellisuustunneleille. Tämän vuoksi toisinaan on hyvin haastavaa ymmärtää ja hyväksyä heidän tekemiään ratkaisuja – emme näe niitä loogisia tunnelinmutkia, jotka ovat päätökseen johtaneet.

Suomenlinnan tunneli


Pidän todellisuustunneliajattelusta, koska se helpottaa muistamaan, että voin hyvin pitkälti vaikuttaa, mihin suuntaan kaivan itselleni tietä. Myös lempeys ja myötätunto niin muita ihmisiä kuin itseänikin kohtaan helpottuu.

Tuntuu tärkeältä todellisuustunnelin rajallisuuden hyväksymisestä huolimatta astella sitä pitkin rohkeasti. Useissa ympäristönsuojelijan roolissa toimivissa, itseni mukaan lukien, voisi helposti olla enemmän jykevyyttä. Ehkä alan näennäinen uutuus aiheuttaa toisinaan liiallistakin nöyristelyä ja altavastaamista. Toisaalta samoin tein riskinä on myös keikahtaa siihen toiseen ääripäähän ja alkaa katsomaan vähemmän ympäristötietoisia ihmisiä nenänvarttaan pitkin. Uutuudessa on silti etunsakin: ei olla vielä ehditty kangistua toimintatapoihin, joilla asiat on aina hoidettu.

Miten asiat sit voitais hoitaa? Siitä täällä

4 kommenttia:

 1. "Lapsena meidän talon takana alkoi heti pieni metsikkö, jossa leikittiin usein, ja ala-asteen suunnistuksessa meinasin kerran juosta päin valtavaa uroshirveä."

  Tää on just tätä :D - loistavaa lukea; informatiivista, kuvaavaa, joskin myös keskittymistä vaativaa. Mut ei jätä kyllä kylmäks.

  Tuli noista palautesilmukoista mieleen ihmisen valtavat peilisolumäärät. Sen vuoks me ollaa tällai heijastelevia, opitaan herkästi toisiltamme. Mallioppiminenhan on oppimisen alkeellisin ja tehokkain muoto. Tuloksellisempiakin on, mutta kanssakäyminen tapahtuu just tällasten kahdeksikkomaisten kehämäisyyksien luupeissa.

  Ykseydenkokemus on todella se kaiken kestävän toiminnan pohja. Sen varaan on helppo rakentaa kokonaisvaltainen ympäristönsuojelukin, koska kuten kuvaat, se ei ole mitään eri yhteyksissä muuntuvan näkemyksen (virallisen tai epävirallisen) puolihuolimatonta todeksielämistä vaan kokonainen elämäntapa. Se kumpuaa eettisestä velvoittavuudesta, joka tämän intuitiivisen ykseydenkokemuksen myötä on ihmiseen syöpynyt, ja siihen perustuu myös vapaaehtoisuuden voima.

  Aiheesta on verkossa mainio luentokin, Anssi Vanjoen pitämänä: http://www.youtube.com/watch?v=MwIhraIz3Pw

  Se alleviivaa juuri omasta innostuksesta ja omista lähtökohdista/edellytyksistä kumpuavan toiminnan tärkeyttä, koska se on kaiken kehityksen ja hyvinvoinnin ehto. Siksi on mielenkiintoista pohtia myös tuota esille nostamaasi ympäristönsuojelun ja hyvinvoinnin suhdetta:

  "Olisiko ympäristön hyvinvoinnista kiinnostuminen myös omasta hyvinvoinnista seurannut pakko ja toisaalta, mitä vaikutuksia ympäristönsuojelulla on hyvinvointiin?"

  Seuraavan tutkimuksen avulla on ainakin havaittu lisääntyneen hyvinvoinnin ja vapaaehtoistyön esiintyvän yhdessä: http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/1135265339650

  On vaikea sanoa, kumpi edeltää kumpaakin, jos sitä on edes tarkoituksenmukaista pohtia. Ehkä nekin ovat palautesilmukoivasti yhteydessä toisiinsa. Joka tapauksessa kausaliteetti voi toimia myös toisinpäin kuin uutisen otsikointi antaa ymmärtää. Onnelliset ihmiset lienevät alttiimpia auttamaan muita, koska heillä jo pyyhkii hyvin. Sama voi soveltua ympäristönsuojeluun. Ihmiset ovat huomaavaisempia ympäristöään kohtaan, jos heillä ei ole liikaa henkilökohtaisia murheita viemässä huomiota pahoinvoinnin todellisista aiheuttajista. Usein tunnetilat heijastelevat ympäristön tilaa. Saattaapa vaikuttaa ajatuksiinkin aika radikaalisti: http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/1135265330449

  Mut joo, vaikken noiden todellisuustunnelien logiikkaa ihan täysin ole vielä sisäistänytkään, ne vaikuttaa oikein lupaavalta vertauskuvalta ja työkalulta ymmärtää niitä ristiriitoja, joita toisinaan eri näkökulmista maailmaa kattelevien ihmisten välille syntyy. Just noin, et yleensä ymmärtämättömyytemme johtuu vain siitä, ettemme näe niitä tunnelinmutkia, jotka ovat kuhunkin päätökseen johtaneet. Irrationaalisuutta toisten käyttäytymisessä kohdataan vain siellä, missä on ymmärtämättömyyttä ja puutetta informaatiosta.

  VastaaPoista
 2. Aiheuttaa edelleen visertävää innostusta mussa tuo oivallus intuitiivisesta ykseydenkokemuksesta kummunneesta eettisestä velvollisuudesta. Joo, jooh, tuntuu niin hyvältä. Mitään muita velvollisuuksia. Taidan liittää sen vielä tohon tekstiin jossain muodossa, kun en oo vielä lopullista versiota koululle palauttanu.

  Toi luento tuntu tosi hyvältä ja ihan samoja suuntia hakevalta. Pitkälti just tota tarkotin niillä luopumisjutuillanikin siinä kolmannessa osuudessa. Ainoo, mikä ton Vanjoen ajattelussa tökkää vähän, on et se ihan lopussa korostaa nimenomaan sitä tilannetta, jossa joku toinen kysyy oletko vapaaehtoinen. Ihmisille kun niin monesti tuottaa hankaluutta jo ei:n sanominen itessään. Ja harvemmin ne toisten toimintaehdotukset tuntuu loksahtavan just siihen kaikista oikeimmalta tuntuvimpaan.

  Tän takia musta itestä kaikista ehkä voimakkaimmalta ja tehokkaimmalta tuntuu olla vapaaehtonen jo ennen kuin kysytään. Se et antautuu sille tahdolle luoda ja jakaa itessä tärkeiltä ja innostavilta tuntuvia juttuja.

  Todellisuustunneliajattelusta: ootko tuon Maybe Logic -dokkarin nähny? Jos et, niin suosittelen hyvin lämpimästi. Oon aika varma, että tuntuisi sussa monellakin tasolla paljon. Tässä suomiteksteillä: http://vimeo.com/17955670?ab

  VastaaPoista
 3. Hyvä lukea välillä blogisi antia. Itse tein graduni ihmisen luontosuhteen ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä. Syvähaastattelin seitsemää ihmistä pienessä lappilaisessa kylässä. Päädyin hahmottamaan luonnosta - ja luonnonsuojelusta - saatavaa hyvinvointia eudaimonisen hyvinvointikäsitteen kautta. Siinä hyvinvointia rakennetaan katsomalla pitemmälle tulevaisuuteen kuin hedonismissa. Onko tuttu käsite? Minusta eudaimoninen hyvinvointikäsitys sopii mainiosti nimenomaan luonnon kontekstiin, kun tiedostetaan se että tulevaisuuden kestävämpi hyvinvointi voi vaatia uhrauksia tässä hetkessä. Kiitos tästä pohtivasta tekstistäsi. Avasit minulle paljon ajatuksiani :)

  Jossain vaiheessa luontoyhteyden vaaliminen oli minulle tärkeä matka kohti itseäni. Luonnossa on niin helppo tuntea, mikä on oikeasti tärkeää elämässä. Ekopsykologia on hyvin mielenkiintoinen tutkimusala, inspiroi monen vuoden ajan ajatteluani. Olipa hauska pitkästä aikaa muistaa, miten intohimoinen luonnonsuojelija olin vielä pari vuotta sitten. Mihinhän se on haalistunut? Ehkä minun on vain aika pitää taukoa. No nyt tämä menee jo päiväkirjamaiseksi. Moikka moi.

  VastaaPoista
 4. Kiinnostavaa ja avartavaa on kirjotuksesi, MarjaJohanna. Päiväkirjaile tai muuten vaan kommentoi kaikin mokomin lisääkin tuommosista tänne, jos siltä tuntuu. Toisinaan mä kaipaan ihmisiä, jotka sanoo tämäntapaisiin puheisiini tuontapasia juttuja, kun ei niitä siellä koulussakaan ihan kauheen paljoa ole.

  Oliskohan gradusi muuten jossain netissä luettavissa?

  Ei ollut juurikaan tuttu tuo eudaimoninen hyvinvointi, mutta siedän hyvinki tutustua siihen tarkemmin tässä kun kerkiän. Vaikuttaa just toimivalta ja täydentävältä.

  Ja tosta haalistumisesta. Tuntuu ihan tärkeeltä taidolta osata päästää irti intohimoa aiheuttavista ja voimakkaasti vaikuttavista jutuista sillon, kun on aika. Tai antaa näkemysten aaltoilla ja muotoutua eteenpäin. Tuota tekstiäni lukiessa mulle tulee oloja, et hittokun haluisin kirjottaa uudestaan ja ilmasta vielä niin paljon paremmin.

  VastaaPoista